Európai Makroszeizmikus Skála (EMS –intenzitás skála)
a földrengések környezetre gyakorolt hatásának mértéke


A földrengésnek a Föld felszínén érezhető és az épített környezetben okozott hatását a rengés intenzitása jellemzi. Az idők folyamán többféle tapasztalati skálát állítottak össze, melyek közül Európában a legismertebbek a Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) skála, a módosított Mercalli (MM) skála, valamint a Medvegyev-Sponhauer-Karnik (MSK) skála. Mindezek tapasztalatainak felhasználásával dolgozta ki az Európai Szeizmológiai Bizottság Munkacsoportja az Európai Makroszeizmikus Skálát (EMS), melyet 1992 óta használnak az európai országokban.

Intenzitás
Jellemző hatás
I
F
Nem érezhető
Csak műszerekkel mutatható ki. Nem érezhető, még a legkedvezőbb körülmények között sem.
II
F
Alig érezhető
A rengést csak egy-egy, elsősorban fekvő ember érzi, különösen magas épületek felsőbb emeletein.
III
F
Gyenge
A rezgés gyenge, néhány ember érzi, főleg épületen belül. A fekvő emberek lengést vagy gyenge remegést éreznek.
IV
F
Széles körben érezhető
A rengést épületen belül sokan érzik, a szabadban kevesen. Néhány ember felébred. A rezgés mértéke nem ijesztő. Ablakok, ajtók, edények megcsörrennek, felfüggesztett tárgyak lengenek.
V
F
Erős
A rengést épületen belül a legtöbben érzik, a szabadban csak néhányan. Sok alvó ember felébred, néhányan a szabadba menekülnek. Az egész épület remeg, a felfüggesztett tárgyak nagyon lengenek. Tányérok, poharak összekoccannak. A rezgés erős. Felül nehéz tárgyak felborulnak. Ajtók, ablakok kinyílnak vagy bezáródnak. Néhány esetben az ablaküvegek betörhetnek. Néhány vályog- és téglaépület falában hajszálrepedések keletkezhetnek, kisebb vakolatdarabok lehullhatnak.
VI
F
Kisebb károkat okozó
Épületen belül szinte mindenki, szabadban sokan érzik. Épületben tartózkodók közül sokan megijednek, és a szabadba menekülnek. Kisebb tárgyak leesnek. Hagyományos épületek közül sokban keletkezik kisebb kár, hajszálrepedés a vakolatban, kisebb vakolatdarabok lehullanak.
VII
F
Károkat okozó
A legtöbb ember megrémül, és a szabadba menekül. Bútorok elmozdulnak, a polcokról sok tárgy leesik. Sok hagyományos épület szenved mérsékelt sérülést: kisebb repedések keletkeznek a falakban, kémények ledőlnek.
VIII
F
Súlyos károkat okozó
Bútorok felborulnak. Sok hagyományos épület megsérül: kémények ledőlnek, a falakban nagy repedések keletkeznek, néhány épület részlegesen összedől.
IX
F
Pusztító
Oszlopok, műemlékek ledőlnek vagy elferdülnek. Sok hagyományos épület részlegesen, néhány teljesen rombadől.
X
F
Nagyon pusztító
Sok hagyományos épület összedől.
XI
F
Elsöprő
A legtöbb épület összedől.
XII
F
Teljesen elsöprő
Gyakorlatilag minden építmény megsemmisül.